Historie

De eerste bedrijfsactiviteiten vonden in 1946 plaats vanaf de boerderij van Toon Langenhuizen
(de grootvader van de huidige eigenaar) aan de Langstraat. Twee van zijn zonen begonnen daar met een dorskast met stationaire motor, later met een tractoraangedreven dorstkast, en nog later kwam er een grote dorskast en een draadpers bij. Een derde zoon, Piet, is uiteindelijk degene die het loonbedrijf na zijn huwelijk in 1962 voortzette aan de Loosbroekseweg.

Langzamerhand werden de werkzaamheden uitgebreid, en naast dorsen en maaien, kwam er ook ploegen en persen bij. Door de technische ontwikkelingen kwam er in de zestiger jaren steeds meer werk bij. In 1965 kwam de eerste combine, en kon er gelijktijdig gedorst en gemaaid worden. Ook kwam er een aardappelrooimachine. De maïs kwam daar eind jaren zestig bij en dat is sindsdien alleen maar meer geworden.

Marcel werkt vanaf zijn jeugd al mee in het bedrijf; na zijn MTS-opleiding is hij medevennoot geworden. In december 2000 hebben Marcel en Mariska samen het bedrijf volledig overgenomen.

Het is een echt familiebedrijf: ook de andere familieleden zijn nauw betrokken en altijd bereid mee te helpen in drukke tijden. En de volgende generatie staat al weer klaar om een steentje bij te dragen.

Inmiddels zijn er vier medewerkers in vaste dienst; in het hoogseizoen wordt dit uitgebreid met diverse oproepkrachten en ZZP-ers.