Gladheidsbestrijding voor bedrijven

Geen probleem voor Loonbedrijf Langenhuizen. Als geen ander weten ze dat dit een logisch gevolg is van dienstverlening waarin de klant centraal staat. Naast de aanwezigheid van het benodigd materieel beschikt het bedrijf over een groep gemotiveerde medewerkers zodat de verkeersveiligheid maximaal wordt gediend.

Slootonderhoud

Belangrijk is dat de sloot regelmatig wordt schoongehouden voor de juiste afvoer van het water tijdens natte periodes. Indien uw land grenst aan een sloot, kunt u verplicht zijn tot de uitvoering van slootonderhoud.

Cultuurtechnische werken

In het cultuurtechnisch werk verstaat Loonbedrijf Langenhuizen zijn vak. Hierin varieert het werk van zetten van beschoeiingen, aanleggen natuuroevers, padden poelen, graven van watergangen, onderhoud van de watergangen, klepelen van bermen en taluds met lange arm. Het hierbij komende werk rondom bomen, verkeerspalen en dergelijke word verricht met de bosmaaiers om het geheel een afgewerkt uiterlijk te geven.