Weerspreuken voor de maand april:

Als april lacht, boerke wees voor uw oogst bedacht

De heren en de aprillen, bedriegen gelijk ze willen

April klaar en rein, mei zal des te wilder zijn

April vult vele zolders, dankzij de vele donders

Op een droge april, wil wel eens een droge zomer volgen.

April veranderlijk en guur, brengt hooi en koren in de schuur
In april heldere maneschijn, zal voor de bloesem kwalijk zijn

Sneeuwt april nog op onze hoed, ’t is voor de druiven en koren goed

Verschaft april vele schone dagen, dan pleegt mei de last te dragen

April maakt de bloem, en mei bekomt de roem

Aprilvlokjes geven meiklokjes